Конкурентоспособност и иновации в предприятията - Минал прием

Разработване на иновации в предприятията

Период за прием на проекти: 15.01 – 15.05.2024 г. Бюджет: 127 000 000 лева (още…)

Внедряване на иновации в предприятията

Период за прием на проекти: 02.11.2023 – 15.02.2024 г. Бюджет: 293 370 000 лева (още…)

Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки

Период за прием на проекти: 21.12.2020 г. – 20.01.2021 Бюджет по схемата: 156 млн. лева...

Подкрепа на предприятия, регистрирани по Закона за туризма като туроператор или туристически агент, за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19

Период за прием на проекти: Октомври 2020 г. Бюджет по схемата: 10 млн. лева (още…)

Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19

Период за прием на проекти: 22.02 – 15.03.2021 г. Бюджет по схемата: 78 млн. лева (още…)

Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност

Период за прием: 3 май – 23 май 2022 Бюджет на процедурата: 136 226 120 лева (още…)

Ваучерна схема за предоставяне на ИКТ услуги на МСП

Период за прием на проекти: 31 август – 30 септември 2020 Бюджет по схемата: 9 775 672...

Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19

Период за прием на проекти: 10 юли – 24 август 2020 г. Бюджет по схемата: 200 млн. лева...

Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19

Период за прием на проекти: 14 май – 15 юни 2020 г. Бюджет по схемата: 173 000 000 лева...

Стимулиране внедряването на иновации в предприятията

Период за прием на проекти: 13.02 – 30.04.2020 г. Бюджет: 117 349 800 лева (още…)

Подобряване на производствения капацитет в МСП - BG16RFOP002-2.058

Краен срок за кандидатстване: 20.02.2020 г., 17.00 часа Териториален обхват: Проектите по схема...

Подобряване на производствения капацитет в МСП - BG16RFOP002-2.062

Краен срок за кандидатстване: 31.03.2020 г., 17.30 часа Териториален обхват: Проектите по схема...

Подобряване на производствения капацитет в МСП - BG16RFOP002-2.022

Краен срок за кандидатстване: 20.01.2020 г. Териториален обхват: Проектите по схема BG16RFOP002-2.022...

Повишаване на производителността и експортния потенциал на МСП - BG16RFOP002-2.066

Период за прием на проекти: 03.02 – 29.05.2020 г. Териториален обхват: Проектите по схема...

Капацитет за растежа на МСП - BG16RFOP002-2.035

Краен срок за кандидатстване: 31.12.2019 г. Териториален обхват: Проектите по схема BG16RFOP002-2.035...

Технологично развитие и иновации - BG16RFOP002-1.010

Краен срок за кандидатстване: 19.12.2019 г. Териториален обхват: Проектите по схема BG16RFOP002-1.010...

Повишаване на конкурентоспособността на МСП, чрез създаване на възможности за местен бизнес, вкл. чрез диверсификация и алтернативни дейности - BG16RFOP002-2.036

Краен срок за кандидатстване: 31.10.2019 г. Териториален обхват: Проектите по схема BG16RFOP002-2.036...

Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията - BG16RFOP002-1.014

Краен срок за кандидатстване: 15.10.2019 г. Териториален обхват: Проектите по схема BG16RFOP002-1.014...

Подкрепа за разработване на иновации в предприятията - BG16RFOP002-1.013

Краен срок за кандидатстване: 15.11.2019 г. Териториален обхват: Проектите по схема BG16RFOP002-1.013...

Подкрепа за разработване и внедряване на иновации в предприятията - BG16RFOP002-1.017

Краен срок за кандидатстване: 30.12.2019 г. Териториален обхват: Проектите по схема BG16RFOP002-1.017...

Подкрепа за разработване и внедряване на иновации в предприятията - BG16RFOP002-1.012

Краен срок за кандидатстване: 20.09.2019 г. Териториален обхват: Проектите по схема BG16RFOP002-1.012...

Подобряване на производствения капацитет в МСП - BG16RFOP002-2.031

Краен срок за кандидатстване: 30.04.2020 г. Териториален обхват: Проектите по схема BG16RFOP002-2.031...

Достъп до финансиране в подкрепа на предприемачеството - BG16RFOP002-2.039

Краен срок за кандидатстване: 31.10.2019 г. Териториален обхват: Проектите по схема BG16RFOP002-2.039...

Капацитет за растеж на МСП - BG16RFOP002-2.025

Краен срок за кандидатстване: 28.10.2019 г. Териториален обхват: Проектите по схема BG16RFOP002-2.025...

Подобряване на производствения капацитет в МСП - BG16RFOP002-2.047

Краен срок за кандидатстване: 10.10.2019 г. Териториален обхват: Проектите по схема BG16RFOP002-2.047...

Подобряване на производствения капацитет в МСП - BG16RFOP002-2.042

Краен срок за кандидатстване: 30.09.2019 г. Териториален обхват: Проектите по схема BG16RFOP002-2.042...

Насърчаване на предприемачеството - BG16RFOP002-2.048

Краен срок за кандидатстване: 30.09.2019 г. Териториален обхват: Проектите по схема BG16RFOP002-2.048...

Подобряване на производствения капацитет в МСП - BG16RFOP002-2.043

Краен срок за кандидатстване: 27.09.2019 г. Териториален обхват: Проектите по схема BG16RFOP002-2.043...

Подобряване на производствения капацитет в МСП - BG16RFOP002-2.032

Краен срок за кандидатстване: 30.09.2019 г. Териториален обхват: Проектите по схема BG16RFOP002-2.032...

Подобряване на производствения капацитет в МСП - BG16RFOP002-2.050

Краен срок за кандидатстване: 12.12.2019 г. Териториален обхват: Проектите по схема BG16RFOP002-2.050...

Подобряване на производствения капацитет в МСП - BG16RFOP002-2.045

Краен срок за кандидатстване: 30.11.2019 г. Териториален обхват: Проектите по схема BG16RFOP002-2.045...

Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП - BG16RFOP002-2.044

Краен срок за кандидатстване: 31.12.2019 г. Териториален обхват: Проектите по схема BG16RFOP002-2.044...

Повишаване на конкурентоспособността на МСП чрез създаване на възможности за местен бизнес, вкл. чрез диверсификация и алтернативни дейности

Краен срок за кандидатстване: 20.08.2019 г. Териториален обхват: Проектите по схема BG16RFOP002-2.054...

Подобряване на производствения капацитет в МСП - BG16RFOP002-2.056

Краен срок за кандидатстване: 31.10.2019 г. Териториален обхват: Проектите по схема BG16RFOP002-2.056...

Подкрепа за предприемачеството - BG16RFOP002-2.053

Краен срок за кандидатстване: 12.08.2019 г. Териториален обхват: Проектите по схема BG16RFOP002-2.053...

Насърчаване на предприемачеството

Краен срок за кандидатстване: 08.10.2018 г. и 10.12.2018 г. Бюджет: 67 227 768,06 лева (още…)

Подобряване на производствения капацитет в МСП

Период за прием на проекти: 17.12.2018 – 21.05.2019 г. Бюджет: 146 687 250 лева (още…)

Развитие на клъстери в България

Период за прием на проекти: 12.12.2016 – 28.04.2017 г. Бюджет: 39 116 600 лева Основната...

Повишаване на енергийната ефективност в големи предприятия

Срок за кандидатстване: 18 януари – 19 май 2017 г. Бюджет: 97 791 500 лева Цел: Намаляване...

Разработване на продуктови и производствени иновации

Краен срок за прием на проекти: 26 септември 2017 г. Бюджет: 68 454 050 лв. Цел: Нарастване...

Подкрепа за пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите

Период за прием на проекти: 21.11.2017 – 23.04.2018 г. Бюджет: 71 644 656 лв. (още…)

Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП

Бюджет по схемата: 58 674 900 лева Срок за кандидатстване: 15 август 2016 г. (още…)

Схема Подкрепа за разработване на иновации от стартиращи предприятия

Срок за прием на документи за разработване на иновации: 05.02-05.05.2016 г. Бюджет: 10 000...

Схема Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията

Срок за прием на документи за внедряване на иновации: 23.12.2015 – 04.04.2016 Бюджет:...

Схема Подобряване на производствения капацитет на МСП

Бюджет по схемата: 293 374 500 лева Срок за кандидатстване: До 8 юли 2015 г. ще бъде допустимо...

Схема „Технологична модернизация в малки и средни предприятия”

Срок за кандидатстване: 22.10.2013 – 27.12.2013 г. Бюджет по схемата: 97 791 500 лева Допустими...

Схема „Подкрепа за развитието на клъстерите в България"

Период за прием: 15.02.2013 – 16.04.2013 г. Бюджет на схемата: 19 558 300 лева Основната...

Схема „Внедряване на иновации в предприятията”

Период за прием: 8.05 – 10.07.2013 г. Бюджет по схемата: 88 012 350 лева Основната цел...

Схема „Енергийна ефективност и зелена икономика”

Период за прием: 28.06.2012 – 31.10.2013 г. Бюджет по схемата: 293 374 500 лева Безвъзмездно...

Схема "Инвестиции в зелена индустрия"

Срок за кандидатстване: 17.11.2011 – 15.02.2012 г. Бюджет по схемата: 78 233 200 лева Безвъзмездно...

Схема „Покриване на международно признати стандарти и въвеждане на системи за управление”

Краен срок за кандидатстване: 28.09.2011 г. Бюджет по схемата: 48 895 750,00 лева Безвъзмездно...

Схема „Технологична модернизация в малки и средни предприятия”

Срок за кандидатстване: 19.09.2011 – 20.12.2011 г. Бюджет по схемата: 97 791 500 лева Допустими...

Схема „Подкрепа за развитието на клъстерите в България"

Бюджет на схемата: 29 337 450 лева Основната цел на процедурата е да  допринесе за създаването...

Схема „Подкрепа за създаване и развитие на бизнес инкубатори”

Краен срок за кандидатстване – 28.03.2011 г. Бюджет на схемата: 35 204 940 лева. Основната...

Схема "Подкрепа за предприятия и кооперации на хора с увреждания"

Краен срок за кандидатстване – 14.03.2011 г. Бюджет по схемата: 19 558 300 лева Основната...

Схема „Разработване на иновации от стартиращи предприятия”

Срок за кандидатстване – 1-ва сесия – с краен срок за набиране на проекти 9 март,...

„Подкрепа за създаване и развитие на стартиращи иновативни предприятия”

Проектните предложения се подават без ограничения във времето до изчерпване на обявените финансови...

Схема „Технологична модернизация в големи предприятия”

Краен срок за кандидатстване: 12 януари 2009 г., 16,00 ч. Бюджет по схемата: 40 000 000 евро Основна...

Схема „Технологична модернизация в големи предприятия”

Период за прием на документи: 4 юни – 7 септември 2010 г., 16 часа Бюджет по схемата:...

Схема „Технологична модернизация в малки и средни предприятия”

Срок за кандидатстване – 30.12.2010 – 01.04.2011 г. Бюджет по схемата: 97 791 500...

Схема „Технологична модернизация в малки и средни предприятия”

Краен срок за кандидатстване 12 януари 2009 г., 16:00 ч. Основна цел на процедурата е да допринесе...

Схема „Технологична модернизация в малки и средни предприятия”

Период за прием на документи: 10 май – 10 август 2010 г., 16 часа Бюджет по схемата:...

Схема „Подкрепа за внедряване в производство на иновативни продукти, процеси и услуги”

Срок за кандидатстване – 1-ва сесия – с краен срок за набиране на проекти 7 март,...

Схема „Развитие на стартиращи иновативни предприятия чрез подкрепа за внедряване на иновативни продукти, процеси и услуги”

Без краен срок за прием на документи Бюджет по схемата: 19 558 300 лева Безвъзмездно финансиране •...

Схема „Покриване на международно признати стандарти”

Краен срок за кандидатстване: 5 януари 2009 г., 16,00 ч. Бюджет по схемата: 10 000 000 лв. Основна...

Схема „Покриване на международно признати стандарти”

Период за прием на документи: 1 юли – 30 септември 2010 г., 16 часа Бюджет по схемата:...

Схема „Покриване на международно признати стандарти”

Крайният срок за подаване на предложения е 15 януари 2008г., 16.00 часа Схемата за безвъзмездна...

Схема „Технологична модернизация в предприятията”, ОП КОНКУРЕНТНОСПОСОБНОСТ

Крайният срок за подаване на предложения е 22 януари 2008г., 16.00 часа. Целите на схемата...

Схема Енергийна ефективност в МСП

Краен срок за кандидатстване – 28.10.2016 г. Бюджет: 90 млн.евро (176 024 700 лв.) (още…)

ФИНАНСИРАЩИ ПРОГРАМИ

ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Последвайте ни