Предстоящи програми

Подобряване на производствения капацитет и развитие на специализирани услуги за МСП и ИКТ

Период за прием на проекти: април - юни 2018 г.

Бюджет: 150 598 910 лв.

Насърчаване на предприемачеството

Дата на обявяване: предстои

Бюджет: 67 227 768,06 лева

Създаване и развитие на тематично фокусирани лаборатории

Дата на обявяване: предстои

Бюджет: 9 779 150 лв.