Предстоящи програми

Насърчаване на предприемачеството

Дата на обявяване: октомври/ноември 2017

Бюджет: 67 227 768,06 лева

Създаване и развитие на тематично фокусирани лаборатории

Дата на обявяване: юни 2017 г.

Бюджет: 9 779 150 лв.

Подкрепа за пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите

Дата на обявяване: юли 2017 г.

Бюджет: 71 644 656 лв.