Текущи програми

Развитие на клъстери в България

Период за прием на проекти: 12.12.2016 - 28.04.2017 г.
Бюджет: 39 116 600 лева

Основната цел на процедурата е да допринесе за създаването и развитието на клъстери в България като фактор за повишаване на конкурентоспособността на българските предприятия.