Текущи програми

Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП

Бюджет по схемата: 58 674 900 лева

Срок за кандидатстване: 15 август 2016 г.

Схема Енергийна ефективност в МСП

Краен срок за кандидатстване - 12.10.2016 г.

Бюджет: 90 млн.евро (176 024 700 лв.)