Текущи програми

Подкрепа за пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите

Период за прием на проекти: 21.11.2017 - 23.04.2018 г.

Бюджет: 71 644 656 лв.