Предстоящи програми

Специфични обучения за заети лица

Бюджет: 10 млн. лева

Целта на процедурата е повишаване производителността на труда и адаптивността на наетия персонал и създаване на условия за устойчива заетост чрез предоставяне на възможност за специфични за предприятията и работните места обучения извън публичния сектор.