Текущи програми

Специфични обучения

Краен срок за кандидатстване: 31.10.2017 г., 17.30 часа

Бюджет: 10 млн. лева

Целта на процедурата е повишаване производителността на труда и адаптивността и създаване на условия за устойчива заетост чрез предоставяне на възможност за специфични за предприятията и работните места обучения.