Текущи програми

Обучения за заети лица

Срок за кандидатстване: 15.08.2017 г. , 17.30 ч.

Бюджет: 50 млн. лв.

В рамките на схемата ще се предоставят обучения за заетите лица, работещи в микро, малки, средни и големи предприятия. Целта е да се подобрят уменията на заетите съобразно с актуалните нужди на бизнеса, да се повиши производителността на труда им и да се създадат условия за устойчивата им заетост и съответно заемане на по-качествени работни места.