План за възстановяване и устойчивост - Минал прием

Подкрепа на нови мощности за производство на електроенергия от възобновяеми източници и съхранение на електроенергия с инсталирана мощност над 200 kW

Срок за кандидатстване: 14 Март – 12 Юни 2024 Бюджет: 427 544 438 лева Основната цел...

Подкрепа на нови мощности за производство на електроенергия от възобновяеми източници и съхранение на електроенергия с инсталирана мощност от 200 kW до 2 MW

Срок за кандидатстване: 14 Март – 12 Юни 2024 Бюджет: 107 570 650 лева Основната цел...

Подкрепа за енергия от възобновяеми източници (ВЕИ) за домакинствата

Период за прием на проекти: 9 май – 10 ноември 2023 Бюджет: 80 млн. лева (още…)

Процедура „Tехнологична модернизация“

Срок за кандидатстване: 22 юли – 21 септември 2022 г. Бюджет: 260 млн. лева (още…)

Изграждане на нови ВЕИ за собствено потребление в комбинация с локални съоръжения за съхранение на енергия в предприятията

Срок за кандидатстване: 14.02 – 15.05.2023  Бюджет: 200 млн. лева (още…)

Решения в областта на ИКТ и киберсигурността в МСП

Срок за кандидатстване: 17.10 – 19.12.2022 г. Бюджет: 30,6 млн. лева (още…)

Подкрепа за енергийно обновяване на сгради в сферата на производството, търговията и услугите

Срок за кандидатстване: 02.02 – 15.06.2023/Удължен срок до 31.07.2023 Бюджет: 235 млн....

Подкрепа за преход към кръгова икономика в предприятията

Период за прием на проекти: 27.07 – 03.10.2023 г. Бюджет: 180 млн. лева (още…)

ФИНАНСИРАЩИ ПРОГРАМИ

ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Последвайте ни