Развитие на селските райони - Минал прием

Мярка 4.2. Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти

Период за прием на проекти: 17.05 – 17.08.2022 г. Бюджет: 39 116 000 лева (още…)

Мярка 6.4. Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности (2014-2020)

Очакван старт на прием на проекти по мярка 6.4.: ………. Териториален обхват...

Мярка 6.4. Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности - BG06RDNP001-19.343

Период за прием на проекти: 01.07 – 03.08.2020 Териториален обхват: Проектите трябва...

Мярка 5.1. Подкрепа за инвестиции в превантивни мерки, насочени към ограничаване на последствията от вероятни природни бедствия, неблагоприятни климатични явления и катастрофични събития

Краен срок: 10.07.2020 г. 17:30 ч. (още…)

Мярка 6.4.2 Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности по Тематичната подпрограма за развитие на малки стопанства

Период за прием: 2020 Бюджет: 10 282 870 лева Мярката предоставя подпомагане за разширяване...

Мярка 6.4. Инвестиционна подкрепа на неземеделски дейности - BG06RDNP001-19.297

Период за прием на проекти: 01.04 – 19.05.2020 Териториален обхват: Проектите трябва...

Мярка 6.4. Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности - BG06RDNP001-19.276

Период за прием на проекти: 24.04.2020 г., 17:00 часа Териториален обхват: Проектите трябва...

Мярка 4.1. Инвестиции в земеделски стопанства

Краен срок за кандидатстване: 30.09.2020 г. (още…)

Мярка 4.1.2 Инвестиции в земеделски стопанства по Тематична подпрограма за развитие на малки стопанства

Краен срок: 18.09.2020 г. 17:30 ч. (още…)

Мярка 4.2.2 Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти по Тематичната подпрограма за развитие на малки стопанства

Период за прием на проекти: 22.10 – 23.12.2019 г., 17.30 часа (още…)

Мярка 6.4. Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности - BG06RDNP001-19.270

Период за прием на проекти: 15.10 – 11.12.2019 Териториален обхват: Проектите трябва...

Мярка 6.4. Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности - BG06RDNP001-19.279

Период за прием на проекти:03.08 – 30.09.2020 г. Териториален обхват: Проектите трябва...

Мярка 6.4. Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности-BG06RDNP001-19.248

Период за прием на проекти: 29 Септември – 30 Октомври 2020 Териториален обхват: Проектите...

Мярка 6.4. Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности - BG06RDNP001-19.056

Период за прием на проекти: 06.01 – 28.02.2020 г. Териториален обхват: Проектите трябва...

Мярка 6.4. Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности - BG06RDNP001-19.410

Краен срок за кандидатстване: 20.07.2020 г. 17:30 ч. Териториален обхват: Проектите трябва...

Мярка 6.4. Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности - BG06RDNP001-19.172

Период за прием на проекти: 20.12.2019 – 30.01.2020 г., 17:00 часа Териториален обхват:...

Мярка 6.4. Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности - BG06RDNP001-19.383

Период за прием на проекти: 17.03 – 11.05.2020 г. Териториален обхват: Проектите трябва...

Мярка 6.4. Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности

Краен срок за кандидатстване: 13.12.2020 Териториален обхват: Проектите трябва да се изпълняват...

Мярка 6.4. Подкрепа за инвестиции в установяването и развитието на неселскостопански дейности - BG06RDNP001-19.379

Краен срок за кандидатстване: 10.10.2020 г. Териториален обхват: Проектите трябва да се изпълняват...

Мярка 6.4. Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности - BG06RDNP001-19.296

Период за прием на проекти: 02.09 – 21.10.2019 г., 16:30 часа. Териториален обхват: Проектите...

Мярка 6.4. Подкрепа за инвестиции в установяването и развитието на неселскостопански дейности

Период за прием на проекти: 2020 Териториален обхват: Проектите трябва да се изпълняват на...

Мярка 6.4. Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности

Период за прием на проекти: 2020 Териториален обхват: Проектите трябва да се изпълняват на...

Мярка 6.4. Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности-BG06RDNP001-19.421

Краен срок за кандидаттсване: 20 Ноември 2020 Териториален обхват: Проектите трябва да се изпълняват...

Мярка 6.4. Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности - BG06RDNP001-19.323

Краен срок за кандидатстване: 22.10.2020 г. 17:00 ч. Териториален обхват: Проектите трябва...

Мярка 6.4. Инвестиционна подкрепа на неземеделски дейности - BG06RDNP001-19.422

Краен срок за кандидатстване: 04.09.2020 г. 17:00 ч. Териториален обхват: Проектите трябва...

Мярка 6.4. Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности - BG06RDNP001-19.351

Краен срок за подаване на проекти: 30.06.2020 г. 17:00 ч. Териториален обхват: Проектите трябва...

Мярка 6.4. Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности - BG06RDNP001-19.370

Краен срок за кандидатстване: 30.09.2020 г. Териториален обхват: Проектите трябва да се изпълняват...

Мярка 6.4. Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности-BG06RDNP001-19.314

Период за прием на проекти: 23 Септември – 6 Ноември 2020 Териториален обхват: Проектите...

Мярка 6.4. Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности - BG06RDNP001-19.230

Краен срок за кандидатстване: 28 Януари 2020 Териториален обхват: Проектите трябва да се изпълняват...

Мярка 6.4. Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности

Краен срок за кандидатстване: 13.12.2020 Териториален обхват: Проектите трябва да се изпълняват...

Мярка 6.4. Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности

Териториален обхват: Проектите трябва да се изпълняват на територията на община Хисаря (още…)

Мярка 6.4. Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности

Период за прием на проекти: до 18 януари 2021 Териториален обхват: Проектите трябва да се изпълняват...

Мярка 6.4. Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности - BG06RDNP001-19.361

Краен срок за кандидатстване: 15.09.2020 Териториален обхват: Проектите трябва да се изпълняват...

Мярка 6.4. Инвестиционна подкрепа на неземеделски дейности - BG06RDNP001-19.282

Период за прием на проекти: 20.12.2019 – 24.01.2020 г., 17:00 часа Териториален обхват:...

Мярка 6.4. Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности - BG06RDNP001-19.345

Период за прием на проекти: 02.01 – 02.03.2020 г., 17:30 ч. Териториален обхват: Проектите...

Мярка 6.4. Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности - BG06RDNP001-19.336

Период за прием на проекти: 28.01.2020 г. – 28.02.2020 г. 17:30 часа Териториален обхват:...

Мярка 6.4. Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности - BG06RDNP001-19.424

Период за прием на проекти: 15.07 – 16.08.2020 Териториален обхват: Проектите трябва...

Мярка 6.4. Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности - BG06RDNP001-19.277

Период за прием на проекти: 15.10.2019 – 03.02.2020 Териториален обхват: Проектите трябва...

Мярка 6.4. Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности - BG06RDNP001-19.265

Период за прием на проекти: 7.05 – 30.06.2020 Териториален обхват: Проектите трябва да...

Мярка 6.4. Подкрепа за инвестиции в установяването и развитието на неселскостопански дейности - BG06RDNP001-19.173

Краен срок за кандидатстване: 28.12.2019 г. Териториален обхват: Проектите трябва да се изпълняват...

Мярка 4.1. Инвестиции в земеделски стопанства

Краен срок за кандидатстване: 30.08.2019 г. Териториален обхват: Проектите трябва да се изпълняват...

Мярка 4.1. Инвестиции в земеделски стопанства - BG06RDNP001-19.174

Краен срок за кандидатстване: 02.09.2019 г. Териториален обхват: Проектите трябва да се изпълняват...

Мярка 4.1. Инвестиции в земеделски стопанства - BG06RDNP001-19.239

Краен срок за кандидатстване: 16.09.2019 г. Териториален обхват: Проектите трябва да се изпълняват...

Мярка 4.2. Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти - BG06RDNP001-19.294

Краен срок за кандидатстване: 09.09.2019 г. Териториален обхват: Проектите трябва да се изпълняват...

Мярка 4.1. Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства

Краен срок за кандидатстване: 31.01.2020 г. Териториален обхват: Проектите трябва да се изпълняват...

Мярка 4.2. Инвестиции в преработка и маркетинг на селскостопански продукти

Краен срок за кандидатстване: 30.09.2019 г. Териториален обхват: Проектите трябва да се изпълняват...

Мярка 4.2. Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти

Краен срок за кандидатстване: 03.10.2019 г. Териториален обхват: Проектите трябва да се изпълняват...

Мярка 4.2. Инвестиции в преработващия сектор

Краен срок за кандидатстване: 31.03.2020 г. Териториален обхват: Проектите трябва да се изпълняват...

Мярка 6.1. Стартова помощ за млади земеделски производители

Краен срок за кандидатстване по мярка 6.1: 14.06.2018 г. Бюджет: 22 000 000 евро Помощта по...

Мярка 121 "Модернизиране на земеделските стопанства"

Периоди за прием на проекти: 24.06-05.07.2013 г. Приемът е насочен към следните групи кандидати:...

Мярка 312 "Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия"

Период за прием на проекти: 13.05 – 31.05.2013 г. В посочения период на прием кандидадтите...

Мярка 112 Създаване на стопанства на млади фермери

Периоди за прием на проекти: 18.11.2013 г. – 20.12.2013 г. Финансовата помощ по мярка...

Мярка 112 Създаване на стопанства на млади фермери

Периоди за прием на проекти: 20 август – 11 септември 2012 Финансовата помощ по мярка...

Мярка 123 Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти

Период за прием на проекти: 04.06 – 22.06.2012 Цел на мярка 123 е подобряване на икономическото...

Мярка 311 "Разнообразяване към неземеделски дейности"

Период за прием на проекти: 13.05 – 31.05.2013 г. В посочения период на прием кандидадтите...

Мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства”

Периоди за прием на проекти: 21.11.2011 – 21.12.2011 г. В посочения период за прием ще се приемат...

Мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства”

Период за прием на проекти: 14.03. – 04.04.2011 г. В посочения период за прием ще се...

Мярка 312 "Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия"

Период за прием на проекти: 9.11. – 9.12.2011 г. Цели на мярка 312 • Насърчаване на растежа...

Мярка 312 "Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия"

Период за прием: 14.06.2010-16.07.2010 За проекти свързани с ВЕИ: 14.06.2010-16.08.2010 Цели...

Мярка 123 Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти

Период за прием на проекти: 15.08. – 16.09.2011 г. Цел на мярка 123 е подобряване на...

Мярка 123 "Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти”

Период за прием: 14.06.2010-16.07.2010 За инвестиции по ЕПИВ: 14.06.2010-16.08.2010 Цел на...

Мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства”

Периоди за прием на проекти: 25.07. – 19.08.2011 г. В посочения период за прием ще се...

Мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства”

Период за прием: 14.06.2010-16.07.2010 За инвестиции по гарантирани бюджети и ЕПИВ: 14.06.2010-16.08.2010 Финансовата...

Mярка 6.3. Стартова помощ за развитието на малки стопанства

Срок за кандидатстване: 4 юли – 12 август 2016 г. (още…)

Мярка 4.1. Инвестиции в земеделски стопанства

Период за прием по мярка 4.1.: 26 октомври – 7 декември 2016 г. Бюджет: 237 млн. евро Подкрепата...

Мярка 6.4. Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности

Краен срок за кандидатстване: 07.12.2018 г. 17:30 ч. Бюджет: 100 000 000 евро Мярката предоставя...

Мярка 4.2. Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти

Краен срок за прием на проекти: 16 май 2018 г., 17.30 часа Бюджет: 166 243 000 лева Подпомагането...

Мярка 8.1. Залесяване и създаване на горски масиви – разходи за създаване

Залесяването има благоприятно въздействие върху почвите, водите, въздуха и биоразнообразието....

Мярка 8.3. Предотвратяване и възстановяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития

Краен срок за кандидатстване: 15.10.2018 г. 17:30 ч. Бюджет: 8 500 000 евро За най-сериозен...

Мярка 8.4. Възстановяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития

Бюджет: 4 000 000 евро Навременното възстановяване на пострадалите гори има благоприятно въздействие...

Мярка 8.5. Инвестиции, подобряващи устойчивостта и екологичната стойност на горските екосистеми

Подпомагането по мярката включва смекчаване на последиците от и адаптиране към изменението...

Мярка 8.6. Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и търговията на горски продукти

Краен срок за кандидатстване по мярка 8.6: 31.07.2018 г. Бюджет: 35 204 400 лева Мярката цели...

Мярка 313 “Насърчаване на туристическите дейности”

Период за прием на проекти: 12.11. – 14.12.2011 г. Мярка 313 предоставя помощ за инвестиции...

Мярка 311 "Разнообразяване към неземеделски дейности"

Период за прием на проекти: 9.11. – 9.12.2011 г. Цели на мярката • Насърчаване на разнообразяването...

Мярка 311 "Разнообразяване към неземеделски дейности"

Период за прием: 14.06.2010-16.07.2010 За проекти свързани с ВЕИ: 14.06.2010-16.08.2010 Цели...

ФИНАНСИРАЩИ ПРОГРАМИ

ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Последвайте ни