Развитие на селските райони - Предстоящи програми

Мярка 6.4. Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности (2014-2020)

Очакван старт на прием на проекти по мярка 6.4.: ноември 2023 Териториален обхват на мярка...

Инвестиции за неселскостопански дейности в селските райони (2023-2027)

Интервенцията има за цел да обхване микро предприятията, които са основен източник на растежа...

ФИНАНСИРАЩИ ПРОГРАМИ

ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Последвайте ни