Развитие на селските райони - Предстоящи програми

Инвестиции за неселскостопански дейности в селските райони (2023-2027)

Очакван прием: 2024 г. Интервенцията има за цел да обхване микро предприятията, които са основен...

ФИНАНСИРАЩИ ПРОГРАМИ

ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Последвайте ни