ЕВРО ПРОГРАМИ ЕООД

Консултации, разработване и управление на проекти
Начало Мнението на консултанта Стойностите, които формират една икономическа единица по видове култури и категории животни

Стойностите, които формират една икономическа единица по видове култури и категории животни

Едно от задължителните условия към кандидатстващите по мярка 121 "Модернизиране на земеделски стопанства" е икономическият размер на земеделското им стопанство да бъде поне 1(една) икономическа единица.
 
Колко декара от дадена култура трябва да отглежда или колко животни от определен вид трябва да има един земеделски стопанин, за да отговори на това изискване, вижте оттук .