Новини

Тук може да намерите всеки ден най-новата информация, свързана с темата европейско финансиране.

Финансиране за проекти за фотоволтаични системи и ветрогенератори
На 14 март Министерството на енергетиката обяви две процедури по линия на Националния план за възстановяване и устойчивост, които ще финансират проекти...
Приеми по Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райни за 2024 г.
На 8 март „Министерството на земеделието и храните“, публикува предварителна информация относно планираните приеми за календарната 2024 г. по Стратегическия...
Евро финансиране за микро и малки фирми от сектора на творческите индустрии
Ако сте фирма, която развива основната си дейност в някой от посочените по-долу кодове, то тази информация е за Вас. Печатна дейност (група 18.1 съгласно...
Безвъзмездно финансиране до 60% за микро и малки фирми
През месец април на настоящата 2024 година трябва да бъде отворена за кандидатстване процедура „Подкрепа за семейни предприятия, предприятия от творческите...
Отворена за кандидатстване е процедура "Внедряване на иновации в предприятията"
Приемът на проекти по процедурата ще продължи до 31.01.2024 г.. Бюджетът, който ще бъде разпределен между кандидатите е 293 370 000 лева. Ще се финансират...
Отворена за кандидатстване е процедура "Адаптирана работна среда"
Приемът на проекти по процедурата ще продължи до 31.12.2023 г.. Бюджетът, който ще бъде разпределен между кандидатите е 100 000 000 лева. Средствата имат...
Проект на условия за кандидатстване по "Адаптирана работна среда"
Публикуван е проект на условия за кандидатстване по процедура BG05SFPR002-1.004 „Адаптирана работна среда“. Предвижда се самият прием на проекти...
Отново финансиране за технологична модернизация
Безвъзмездна помощ за закупуване на машини, оборудване и софтуер, внедряването на които ще доведе до намаляване количеството на влаганите суровини и/или...
Безвъзмездно финансиране за разработване на иновации
С бюджет от 127 млн. лв., в средата на месец юни, предстои да стартира прием по процедура „Разработване на иновации в предприятията“. Процедурата ще финансира...
Финансиране за ВЕИ за домакинствата
Отворена за кандидатстване е процедура „Подкрепа за енергия от възобновяеми източници за домакинствата“. Проекти могат да се подават до 10 ноември 2023...
ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Последвайте ни