Новини

Тук може да намерите всеки ден най-новата информация, свързана с темата европейско финансиране.

75% безвъзмездно финансиране за микро и малки фирми
Отворена за кандидатстване е процедура „Подкрепа за семейни предприятия, предприятия от творческите индустрии и занаятите“. Фирмите мога да подават проекти...
514 проекта за разработка на иновации
514 са подадените проектни предложения по процедура BG16RFPR001-1.001 „Разработване на иновации в предприятията“ по ПКИП. Общата стойност на...
Финансиране за проекти за фотоволтаични системи и ветрогенератори
На 14 март Министерството на енергетиката обяви две процедури по линия на Националния план за възстановяване и устойчивост, които ще финансират проекти...
Приеми по Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райни за 2024 г.
На 8 март „Министерството на земеделието и храните“, публикува предварителна информация относно планираните приеми за календарната 2024 г. по Стратегическия...
Евро финансиране за микро и малки фирми от сектора на творческите индустрии
Ако сте фирма, която развива основната си дейност в някой от посочените по-долу кодове, то тази информация е за Вас. Печатна дейност (група 18.1 съгласно...
Безвъзмездно финансиране до 75% за микро и малки фирми
През месец пролетта на настоящата 2024 година трябва да бъде отворена за кандидатстване процедура „Подкрепа за семейни предприятия, предприятия от творческите...
Отворена за кандидатстване е процедура "Внедряване на иновации в предприятията"
Приемът на проекти по процедурата ще продължи до 31.01.2024 г.. Бюджетът, който ще бъде разпределен между кандидатите е 293 370 000 лева. Ще се финансират...
Отворена за кандидатстване е процедура "Адаптирана работна среда"
Приемът на проекти по процедурата ще продължи до 31.12.2023 г.. Бюджетът, който ще бъде разпределен между кандидатите е 100 000 000 лева. Средствата имат...
Проект на условия за кандидатстване по "Адаптирана работна среда"
Публикуван е проект на условия за кандидатстване по процедура BG05SFPR002-1.004 „Адаптирана работна среда“. Предвижда се самият прием на проекти...
Отново финансиране за технологична модернизация
Безвъзмездна помощ за закупуване на машини, оборудване и софтуер, внедряването на които ще доведе до намаляване количеството на влаганите суровини и/или...
ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Последвайте ни