Новини

Тук може да намерите всеки ден най-новата информация, свързана с темата европейско финансиране.

25

юни

2015

Проверете дали сте допустим кандидат по мярка 6.1.

Ако планирате да кандидатствате по мярка „млад фермер“ и търсите консултант, който да подготви проекта Ви, в зависимост от това дали планирате да кандидатствате като физическо лице или като

18

юни

2015

Приемът по мярка 6.1. ще се проведе от 29.06 до 24.07.2015 г.

Бюджетът по мярка 6.1. „Стартова помощ за млади земеделски производители“ е в размер на 35 млн. евро, което, при предвидени по 25 хил. евро за всеки бенефициент, означава, че финансиране ще получат 1

02

юни

2015

Наредба за реда и условията за кандидатстване по мярка 6.1

Днес, 2 юни, в Държавен вестник бе обнародвана наредбата, регламентираща реда и условията за кандидатстване по мярка „млад фермер“. НАРЕДБА № 14 от 28 май 2015 г. за прилагане на подмярка 6.1 „Стартова

02

юни

2015

График за прием на проекти по ПРСР за 2015 г.

Министерството на земеделието публикува график за прием на проекти по мерките по ПРСР за 2015 г.. От него става ясно, че през юли ще стартира прием по мярка 6.1 „млад фермер“, а

02

юни

2015

ПРСР 2014-2020 получи официално одобрение от ЕК

Европейската комисия одобри Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.. Решението може да бъде изтеглено

24

май

2015

Информационна среща за представяне на възможностите за финансиране на бизнеса по програмите на ЕС през периода 2014-2020 в Пловдив

Консултантска фирма „ЕВРО ПРОГРАМИ“ ООД организира в ПЛОВДИВ ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА за представяне на ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА БИЗНЕСА ПРЕЗ НОВИЯ ПРОГРАМЕН ПЕРИОД 2014-2020. Ще бъдат представени оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” (ОПИК), Програмата

13

май

2015

Проект на Наредба по мярка „Млад фермер“

МЗХ публикува проект на наредба, регламентираща, реда и условията за кандидатстване по мярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани”  от Програма за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020

08

май

2015

Отворена за кандидатстване е първата схема по ОП Иновации и конкурентоспособност

Министерството на икономиката обяви старта на приема на документи по схема BG16RFOP002-2.001 „Подобряване на производствения капацитет в МСП“. Схемата финансира проекти  за закупуване и въвеждане в експлоатация на дълготрайни материални и нематериални активи

05

май

2015

Информационна среща за представяне на възможностите за финансиране на бизнеса по програмите на ЕС през периода 2014-2020

Консултантска фирма „ЕВРО ПРОГРАМИ“ ООД организира във ВАРНА ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА за представяне на ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА БИЗНЕСА ПРЕЗ НОВИЯ ПРОГРАМЕН ПЕРИОД 2014-2020. Ще бъдат представени оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” (ОПИК), Програмата

17

април

2015

Мярка млад фермер стартира през юни

МЗХ планира да отвори мярка 6.1 Стартова помощ за млади земеделски производители на 1 юни. Това съобщи на семинар в Пловдив заместник-министърът на земеделието и храните Васил Грудев. Това ще бъде втората