Новини

Тук може да намерите всеки ден най-новата информация, свързана с темата европейско финансиране.

25

април

2012

Списък на проектите, отхвърлени на етап оценка на административното съответствие и допустимостта по схема „Инвестиции в зелена индустрия“

Списък на проектните предложения, отхвърлени на етап оценка на административното съответствие и допустимостта по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO003-2.3.01 „Инвестиции в „зелена индустрия“.

17

април

2012

Проект на Насоки за кандидатстване по схема „Енергийна ефективност и зелена икономика“

Във връзка с предстоящ прием по схема BG161PO003-2.3.02 „Енергийна ефективност и зелена икономика”, Управляващият орган на ОП „Конкурентоспособност“ публикува проект на Насоки за кандидатстване и пакет документи към тях, както и проект

17

април

2012

Резултати по схемата за технологична модернизация в МСП

Приключи оценката на проектите по схема BG161PO003-2.1.13 „Технологична модернизация в малки и средни предприятия“. По схемата бяха подадени повече от 500 проекта. От тях 204 проекта са одобрени за финансиране. 192 са

17

април

2012

Започва прием по Мярка 121 с бюджет над 74 млн. евро

Приемът по Мярка 121 започва в 9 часа на 2 май и приключва на 23 май в 17.30 часа. Документи се подават в областните дирекции на ДФ „Земеделие” по място на извършване

05

април

2012

Резултати по схемата за международни стандарти и системи за управление

Приключи оценката на проектите по схема BG161PO003-2.1.12 „Покриване на международно признати стандарти и въвеждане на системи за управление в предприятията. По схемата бяха подадени около 1400 проекта, като бюджетът ѝ е стигнал

30

март

2012

Списък на одобрените проекти по ПРСР към март 2012

Справка за одобрените проекти по мерките по Програмата за развитие на селските райони

27

март

2012

Ясни са промените в наредбата по мярка 112

На 20 март са обнародвани последните изменения в НАРЕДБА № 9 ОТ 3 АПРИЛ 2008 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО МЯРКА „СЪЗДАВАНЕ НА СТОПАНСТВА НА

12

март

2012

На 26 март започва прием по мерки 122, 141 и 142 от Програмата за развитие на селските райони


Областните дирекции на ДФ „Земеделие” ще приемат заявления по Мярка 122 „Подобряване на икономическата стойност на горите” до 29 юни 2012. Разпределеният финансов ресурс е в размер на левовата равностойност на

06

март

2012

40 млн. евро по мярка „Млад фермер“

Със седмото изменение на Програмата за развитие на селското стопанство (ПРСР) се предвижда прехвърляне на суми към три мерки с най-голям интерес – мярка 112 „Млад фермер”, мярка 121 „Модернизиране на земеделски

05

март

2012

Приемат се заявления за подпомагане в лозаро-винарския сектор

До 1 април продължава приемът на единни заявления за финансова субсидия по „Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор”. Сектор „Вино” на Разплащателната агенция прилага общата организация на пазара на вино на Европейския