Новини

Тук може да намерите всеки ден най-новата информация, свързана с темата европейско финансиране.

03

юли

2012

Актуализиран е графикът за прием по ПРСР

По някои от най-атрактивните мерки заявления ще се приемат както следва: Мярка 112 „Създаване на стопанства на млади фермери“ – 23.07 – 19.08.2012 г.     
Мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства“

02

юли

2012

Отворена за кандидатстване е схема „Енергийна ефективност и зелена икономика“

На 28.06.2012 г. МИЕТ обяви старта на приема по схема BG161PO003-2.3.02 „Енергийна ефективност и зелена икономика”. Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по схемата е 293 374 500 лева. Проектните предложения се подават в

21

юни

2012

Информация от МЗХ във връзка с предстоящото отваряне на мярка 112

Европейската комисия е одобрила прехвърлянето на 78 млн. лв. към мярка 112. Приемът по мярката ще започне от 23 юли и ще приключи на 19 август. По МЯРКА 112 „СЪЗДАВАНЕ НА СТОПАНСТВА НА

21

юни

2012

Информация от МЗХ във връзка с предстоящото отваряне на мярка 121

Европейската комисия е одобрила прехвърлянето на 276 млн. лв. към мярка 121. Приемът по мярката е от 16 юли до 19 август. Средствата по МЯРКА 121 „МОДЕРНИЗИРАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ СТОПАНСТВА“ ще бъдат приоритетно

01

юни

2012

239 фирми са одобрени за финансиране по схема „Безопасен труд“

Списък на проектните предложения одобрени за финансиране по процедура BG051PO001-2.3.02 – “Безопасен труд”

01

юни

2012

Отново ще може да се кандидатства по схема „Аз мога повече“

Поради изключително високия интерес на заетите лица към възможностите за придобиване на ключови компетенции, предоставяни по схема „Аз мога повече“, Комитетът за наблюдение на ОП РЧР реши за втори път да увеличи

01

юни

2012

Нови схеми в подкрепа на заетостта и бизнеса ще стартират ОП РЧР

Схемите „Първа работа“ и „Ново работно място“, по които ще бъдат насочени близо 38 млн. лв., ще осигуряват обучения и последващо включване в заетост на близо 4 000 безработни младежи до 29-годишна

27

май

2012

Съобщение във връзка със схема „Технологична модернизация в малки и средни предприятия“

Във връзка със схема BG161PO003-2.1.13 „Технологична модернизация в малки и средни предприятия“, МИЕТ уведомява одобрените за финансиране кандидати, че изисканите и предоставени от тях документи, изискуеми при сключване на договори за предоставяне

17

май

2012

Увеличена е субсидията по мерките по ОП Рибарство

Чрез изменения в Наредбите, регламентиращи кандидатстването по мерките по оперативна програма за развитието на сектор „Рибарство”, от Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури (ИАРА) вдигнаха лимитите на безвъзмездната финансова помощ, която може

16

май

2012

Прием на заявления по мерки 123, 313 и 322 от ПРСР

От 4 юни 2012 г. Областните дирекции на ДФ „Земеделие” ще приемат заявления за подпомагане по мерки 123 „Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти” и 313 „Насърчаване на туристическите дейности”,