Новини

Тук може да намерите всеки ден най-новата информация, свързана с темата европейско финансиране.

09

декември

2010

6 схеми, насочени към бизнеса, ще стартират през 2011 г. по ОП „Развитие на човешките ресурси”

„Безопасен труд” на стойност 70 млн. лв. е насочена към модернизация, реконструкция и обезопасяване на машини, съоръжения и технологични процеси в предприятия. Предвижда внедряване и разработване на нови стандарти за безопасни условия

06

декември

2010

График за прием по схемите по ОП Конкурентоспособност за 2011 г.

От Министерството на икономиката, които са управляващ орган на Оперативна програма "Конкурентоспособност", публикуваха Индикативната годишна работна програма за 2011 г.   Програмата предвижда обявяване на 10 процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на

05

декември

2010

Схема „Технологична модернизация в МСП“ със завишени изисквания към бизнеса

Схемата се очаква да бъде отворена за кандидатстване до края на декември. Бюджетът и е близо 100 млн.лв.   За финансиране по схемата обаче ще могат да кандидатстват по-малко на брой фирми, тъй

30

ноември

2010

Проектите по ПРСР вече се проверяват онлайн

Бенефициентите по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) могат да проверяват актуалния статус на проектите си чрез въвеждане на Уникалния им регистрационен номер (УРН) на новата електронна страница на ДФЗ с

29

ноември

2010

Прекратен е приемът по схема „Подкрепа за създаване и развитие на стартиращи иновативни предприятия”

През месец декември 2010 г. предстои обявяване на нова схема „Разработване на иновации от стартиращи предприятия”   Управляващият орган на ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013 г. издаде Решение за прекратяване

16

ноември

2010

Планират се изменения в бюджетите по мерките по ПРСР

Сред най-важните предложения за изменения в земеделската програма са прехвърляне на остатъчния бюджет по мярка 611 „Доплащания към националните плащания” към бюджета на мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства” за инвестиции в

16

ноември

2010

Проектите по ПРСР ще се проверяват онлайн

До дни се очаква новата интернет страница на Държавен фонд Земеделие, в която бенефициентите по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) ще могат да проверяват актуалния статус на проектите си чрез

15

ноември

2010

Банките с ключова роля в нов гаранционен фонд

Банките ще са основен партньор в гаранционния фонд по финансовата инициатива JEREMIE, който предстои да се създаде до средата на следващата година.   Идеята е банките да управляват средства в размер от 74 млн.

15

ноември

2010

Енергийните схеми по ОП Конкурентоспособност готови до края на 2010 г.

Министерството на икономиката приключва споразумението с Европейката банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) за 200 млн. лв., предназначени за енергийна ефективност”.   Става въпрос за механизма, по който да се реализират две от схемите

15

ноември

2010

Проектите за технологична модернизация ще бъдат оценени до края на годината

Според публикация на вестник "Дневник", която се позовава на информация на Управляващия орган на ОП Конкурентоспособност, до края на годината се очаква да бъдат сключени първите договори с бизнеса по схемите, по