Новини

Тук може да намерите всеки ден най-новата информация, свързана с темата европейско финансиране.

30

ноември

2010

Проектите по ПРСР вече се проверяват онлайн

Бенефициентите по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) могат да проверяват актуалния статус на проектите си чрез въвеждане на Уникалния им регистрационен номер (УРН) на новата електронна страница на ДФЗ с

29

ноември

2010

Прекратен е приемът по схема „Подкрепа за създаване и развитие на стартиращи иновативни предприятия”

През месец декември 2010 г. предстои обявяване на нова схема „Разработване на иновации от стартиращи предприятия”   Управляващият орган на ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013 г. издаде Решение за прекратяване

16

ноември

2010

Планират се изменения в бюджетите по мерките по ПРСР

Сред най-важните предложения за изменения в земеделската програма са прехвърляне на остатъчния бюджет по мярка 611 „Доплащания към националните плащания” към бюджета на мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства” за инвестиции в

16

ноември

2010

Проектите по ПРСР ще се проверяват онлайн

До дни се очаква новата интернет страница на Държавен фонд Земеделие, в която бенефициентите по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) ще могат да проверяват актуалния статус на проектите си чрез

15

ноември

2010

Банките с ключова роля в нов гаранционен фонд

Банките ще са основен партньор в гаранционния фонд по финансовата инициатива JEREMIE, който предстои да се създаде до средата на следващата година.   Идеята е банките да управляват средства в размер от 74 млн.

15

ноември

2010

Енергийните схеми по ОП Конкурентоспособност готови до края на 2010 г.

Министерството на икономиката приключва споразумението с Европейката банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) за 200 млн. лв., предназначени за енергийна ефективност”.   Става въпрос за механизма, по който да се реализират две от схемите

15

ноември

2010

Проектите за технологична модернизация ще бъдат оценени до края на годината

Според публикация на вестник "Дневник", която се позовава на информация на Управляващия орган на ОП Конкурентоспособност, до края на годината се очаква да бъдат сключени първите договори с бизнеса по схемите, по

02

ноември

2010

Публикуван е проектът на Закон за енергията от възобновяеми източници

От 29.10.2010 г. до 14.11.2010 г. се провеждат обществените консултации по проекта на Закона за енергия от възобновяеми източници. Документа може да изтеглите от следващия линк: Закон за енергията от възобновяеми източници –

01

ноември

2010

Безвъзмездно финансиране за ERP системи във фирмите

Предприятия, които въвеждат ERP системи, ще могат да кандидатстват за финансова подкрепа по ОП Конкурентоспособност през 2011 г. Новата схема е в размер на близо 20 млн. лв. и е заложена в

01

ноември

2010

Изграждането на ферма за шаран и сом ще се финансира по ОП Рибарство

Проектът се финансира по мярка 2.1. „Производствени инвестиции в аквакултурата” от Оперативна  програма за развитие на сектор „Рибарство” /2007-2013/ г. Сключеният договор е на стойност 987 262 лв., а размерът на одобрената