ЕВРО ПРОГРАМИ ЕООД

Консултации, разработване и управление на проекти
Начало ТЕКУЩИ ПРОГРАМИ
ТЕКУЩИ ПРОГРАМИ

Краен срок за кандидатстване: 14.06.2016 г., 17.30 часа

Бюджет: 80 млн. лв.

Срок за прием на документи: 05.02-05.05.2016 г.

Бюджет: 10 000 000 евро (19 558 300 лв.)