ЕВРО ПРОГРАМИ ЕООД

Консултации, разработване и управление на проекти
Начало ТЕКУЩИ ПРОГРАМИ
ТЕКУЩИ ПРОГРАМИ
Срок за прием на документи: 05.02-05.05.2016 г.

Бюджет: 10 000 000 евро (19 558 300 лв.)

Срок за прием на документи: 23.12.2015 - 04.04.2016

Бюджет: 97 791 500 лева

Схема „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията” ще финансира проекти, чието изпълнение води до пазарна реализацияна иновативен продукт (стока или услуга) или иновативен процес,  попадащи  в обхвата на изброените по-долу приоритетни тематични области на Иновационната стратегия за интелигентна специализация: