ЕВРО ПРОГРАМИ ЕООД

Консултации, разработване и управление на проекти
Начало ТЕКУЩИ ПРОГРАМИ
ТЕКУЩИ ПРОГРАМИ

Период на прием: 14 април - 18 май 2015 за проекти за инвестиции само в земеделска техника

Период на прием: 14 април - 08 юни 2015 за проекти за комбинирани инвестиции

Подкрепа се предоставя на територията на цялата страна, за инвестиции в земеделските стопанства за материални и нематериални инвестиции за покриване нуждите на ниво стопанства, съобразени с неговия капацитет. Подкрепата ще бъде насочена към закупуване и изграждане на инвестиции, свързани с: