ЕВРО ПРОГРАМИ ЕООД

Консултации, разработване и управление на проекти
Начало ТЕКУЩИ ПРОГРАМИ
ТЕКУЩИ ПРОГРАМИ

Краен срок за кандидатстване - 12.10.2016 г.

Бюджет: 90 млн.евро (176 024 700 лв.)