Консултации

11 февруари 2021

Получаването на безвъзмездно финансиране по европейски програми е свързано с редица изисквания и предпоставки. Чрез една лична консултация, предоставена от експерт на „Евро програми“ ЕООД, Вие ще можете да разберете дали Вашата проектна идея е реално осъществима, от коя програма би могла да получи финансиране и как на практика да се случи това.

Консултацията преминава през следните етапи:
1. Определя се подходящата за финансиране на конкретната проектна идея програма или програми.
2. Предоставя се подробна информация относно: кой и при какви условия може да кандидатства по посочената програма, размера на безвъзмездното финансиране, етапите на изплащане на финансирането, процедурата за кандидатстване, документите, които е нужно да се представят.
3. Предоставят се подробни насоки и указания за мерките, които кандидатът трябва да предприеме, за да отговори в максимална степен на критериите за оценка и се набелязват конкретните стъпки, които той трябва да извърви, в процеса на подготовка на кандидатстването.

Консултацията е съобразена с конкретния казус на клиента и включва отговор на всички допълнително зададени от него въпроси.

Консултацията може да бъде предоставена чрез 1) лична среща с консултант на Евро програми ЕООД в градовете София, Варна и Бургас или 2) онлайн чрез Skype.

Цената на консултацията е 60 лв. с ДДС.

Ако желаете да направите консултация с наш експерт, моля свържете се с нас по телефон, за да уговорим предпочитания от Вас начин за получаване на услугата или попълнете формата по-долу:

Вашето име
Мобилен телефон
Въпрос за консултация