17

ноември

2009

13 схеми по ОП Конкурентоспособност ще бъдат отворени през 2010 г.

Това става ясно от презентацията на Министъра на Икономиката по повод 100 дни от управлението на новия екип на Министерството. Сред схемите, които ще стартират са вече добре познатите на бизнеса в страната: „Технологична модернизация в МСП“, „Технологична модернизация в големи предприятия“, „Покриване на международно признати стандарти“. За пръв път ще стартират схемите „Въвеждане на енергоспестяващи технологии“ и „Въвеждане на възобновяеми енергийни източници“, към които също има предварителен голям интерес от потенциалните бенефициенти.