13 схеми по ОП Конкурентоспособност ще бъдат отворени през 2010 г.

Това става ясно от презентацията на Министъра на Икономиката по повод 100 дни от управлението на новия екип на Министерството. Сред схемите, които ще стартират са вече добре познатите на бизнеса в страната: „Технологична модернизация в МСП“, „Технологична модернизация в големи предприятия“, „Покриване на международно признати стандарти“. За пръв път ще стартират схемите „Въвеждане на енергоспестяващи технологии“ и „Въвеждане на възобновяеми енергийни източници“, към които също има предварителен голям интерес от потенциалните бенефициенти.

ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Последвайте ни