25

ноември

2008

177 oдобрени проекти по схема „Конкурентоспособност – Фаза 3“ по ФАР

ИАНМСП публикува списъка на одобрените кандидати по схема "Подкрепа за повишаване конкурентоспособността на българските предприятия – Фаза 3" по ФАР.
 

Сред одобрените проекти е този на МЕТЕКО АД, разработен от екипа на ЕВРО ПРОГРАМИ ЕООД. Пълния списък на одобрените за финансиране кандидати, може да изтеглите оттук.