1861 проекта за една година са подадени по мярка 121

От началото на стартирането на програмата на 17.04.2008 година до края на първия прозорец – 13.05.2009 по мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства” от Програмата за развитие на селските райони са подадени общо 1861 проекта на обща стойност 1 071 285 368 лв. Субсидията по тези проекти е в размер на 535 642 684 лв.

Общият брой подписани договори по мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства” от Програмата за развитие на селските райони към 30.05.2009 г. е 1 078. Одобрената инвестиционна стойност по тях е в размер на 536 млн. лв. Одобрената субсидия по тях е в размер на 286 млн. лв.

До края на месец юни 2009 г. ще бъдат разгледани още около 380 проекта на Експертни комисии за осигуряване на прозрачност по мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства” от Програмата за развитие на селските райони, които са подадени за периода ноември-декември 2008 г.

Към 30.05.2009 г. са платени общо 172 заявки за плащане по реализирани проекти по мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства” от Програмата за развитие на селските райони на обща стойност над 47 млн.лв. Прогнозните плащания, които ще бъдат направени през следващото тримесечие по реализирани проекти по мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства” от Програмата за развитие на селските райони са в размер на над 180 млн. лв.

ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Последвайте ни