189 проекта са получени по схема „Технологична модернизация в МСП”

Бизнесът подаде 189 проектни предложения по схема BG161PO003-2.1.11 „Технологична модернизация в малки и средни предприятия” в рамките на крайния срок за подаване на проектни предложения по процедурата – 16.00 часа на 1 април 2011 г.

Финансовите средства по процедурата са в размер на 97 791 500.00 лв. (50 млн. евро), в това число 83 122 775.00 лв. (42.5 млн. евро) от Европейския фонд за регионално развитие и 14 668 725 лв. (7.5 млн. евро) – национално съфинансиране.

ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Последвайте ни