2 нови финансиращи схеми по ОП Конкурентноспособност ще стартират през март

Комитетът за наблюдение на Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика " е одобрил критериите за избор на проекти по две грантови схеми за подкрепа на иновациите на днешното си заседание, съобщи БТА.

Обявите за началото на двете грантови схеми се очаква да бъдат публикувани в края на март 2008 г.

Едната схема е "Внедряване на иновации в икономиката" и общият размер на средствата по нея  е 14,5 млн. евро (28 359 535 лв.). По схемата кандидатстващите предприятия ще получават финансиране за внедряване на иновативни продукти, услуги или процеси в реалното си производство. Максималната продължителност на проектите по тази схема е до 18 месеца. 

 
Втората схема – "Подкрепа за обновяване на базата за изследователска и развойна дейност в изследователските организации" е с общ бюджет 10 млн. евро (19 558 300 лв.). По нея кандидатстващите организациите ще получават средства за покупка на ново оборудване за извършване на изследователска и развойна дейност и предоставяне на иновативни услуги на предприятията. И по тази схема, проектите трябва да са с продължителност не повече от 18 месеца.
ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Последвайте ни