05

август

2008

2080 подадени проекта

2080 проекта са подадени до момента по мярката за млади фермери и мярката за модернизация на земеделските стопанства, съобщиха от фонд "Земеделие".

Комитетът за наблюдение на програмата е одобрил три дати за разглеждане на проектите. Сесиите са насрочени за 15 август, 1 и 22 септември, когато ще бъдат обявени и одобрените проекти. С цел да се постигне по-голяма бързина, вицепремиерът Плугчиева е препоръчала да се използва допълнителен административен капацитет, който може да оценява проектите.