224 проекта за изграждане на централи за производство на енергия от ВЕИ за подадени по ПРСР

Това става ясно от доклад за производството на  електроенергия от ВЕИ през 2009 г. на Министерството на икономиката, публикуван в края на месец март тази година.

В доклада се посочва, че по информация на Министерството на земеделието и храните, към настоящия момент са подадени 3 броя искания за финансиране по мярка 311 и 221 броя искания за финансиране по мярка 312, които са на етап оценка.

ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Последвайте ни