29

януари

2008

291 подадени проектни предложения по схема „Покриване на международно признати стандарти”

Общо 291 са подадените проектни предложения по процедура за предоставяне на безвъзмездна помощ „Покриване на международно признати стандарти”, в рамките на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика”. Крайният срок за подаване на проектите изтече на 15.01.2008 г. в 16.00 часа.
 

Предложенията се приемаха в 9-те регионални офиси на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия, определена за Междинно звено по Оперативна програма „Конкурентоспособност”.

Регистрираните проектопредложения са както следва: в София – 157 броя, Варна – 34, Пловдив – 28, Русе – 17,  Благоевград – 15, Стара Загора – 13, Враца – 10, Плевен – 7, Велико Търново – 6 и Бургас – 4. Предприемачите имаха възможност да подават проектите си във всеки един от офисите на агенцията.

Общият бюджет на схемата е 9 779 150 лв. Размерът на безвъзмездната финансова помощ, която един проект може да получи по нея е минимум 10 000 лева и максимум 100 000 лева.  Резултатите от проверката на проектните документи и организациите, които ще получат финансиране, трябва да са ясни до 3 месеца.