291 подадени проектни предложения по схема „Покриване на международно признати стандарти”

Общо 291 са подадените проектни предложения по процедура за предоставяне на безвъзмездна помощ „Покриване на международно признати стандарти”, в рамките на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика”. Крайният срок за подаване на проектите изтече на 15.01.2008 г. в 16.00 часа.
 

Предложенията се приемаха в 9-те регионални офиси на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия, определена за Междинно звено по Оперативна програма „Конкурентоспособност”.

Регистрираните проектопредложения са както следва: в София – 157 броя, Варна – 34, Пловдив – 28, Русе – 17,  Благоевград – 15, Стара Загора – 13, Враца – 10, Плевен – 7, Велико Търново – 6 и Бургас – 4. Предприемачите имаха възможност да подават проектите си във всеки един от офисите на агенцията.

Общият бюджет на схемата е 9 779 150 лв. Размерът на безвъзмездната финансова помощ, която един проект може да получи по нея е минимум 10 000 лева и максимум 100 000 лева.  Резултатите от проверката на проектните документи и организациите, които ще получат финансиране, трябва да са ясни до 3 месеца.

ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Последвайте ни