306 са подадените проекти по схемата за Технологична модернизация в предприятията

Схемата отново ще бъде отворена за кандидатстване, при по-добри условия, през третото тримесечие на тази година

Общо 306 са подадените в срок проектни предложения по схема „Технологична модернизация в предприятията”, в рамките на Оперативна програма „Конкурентоспособност”. Схемата финансира закупуване, монтиране и поддръжка на нови технологии и оборудване, които да допринесат за подобряване на конкурентните предимства на фирмите. Крайният срок за подаване на проектите изтече на 22.01.2008 г. в 16.00 часа.

Регистрираните проектни предложения са както следва:  София – 147 броя, Пловдив – 43, Варна – 26, Бургас – 19, Стара Загора – 15, Плевен – 15, Велико Търново – 14, Враца – 10, Благоевград – 9 и Русе – 8.

Прави впечатление малкият брой подадени проекти. За сравнение, по първа и втора фаза по схемата за конкурентоспособност по ФАР, които минаха съответно в края на 2006 и началото на 2007 г., бяха подадени общо 2700 проекта (1400 по първата фаза и 1300 по втората). Основна причина за слабата активност на фирмите сега, бе размерът на отпусканата безвъзмездна помощ.  Само микропредприятията можеха да разчитат на 55% безвъзмездно финансиране от бюджета на проекта. За малките предприятия, програмата покриваше от 25% до 40% от разходите по проекта, а финансовата помощ за средните предприятия бе едва 20%. С оглед незначителната финансова помощ и същевременно дългия (3 месеца) срок за одобрение на проектите, фирмите със сериозни инвестиционни намерения предпочетоха алтернативата на банковия кредит, за да реализират проектите си.

Отчитайки слабия интерес на бизнеса, причина за който са явно неизгодните условия за кандидатстване, от Министерството на икономиката предвиждат при следващите схеми да се използва максималният възможен режим на подпомагане – между 50 и 70 на сто за малките и средните предприятия. Дали тези намерения действително ще се осъществят, ще стане ясно през третото тримесечие на настоящата година, когато схема «Технологична модернизация в предприятията» ще бъде отворена за кандидатстване за втори път.

ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Последвайте ни