3266 проекта по програмата за развитие на селските райони

До момента по програма "Развитие на селските райони" са подадени 3266 заявления за проекти с общи разходи за 986,410 млн. лева.
 

Проектите са основно по мерки за създаване на стопанства на млади фермери и за модернизиране на селските стопанства, съобщават от Министерството на земеделието и храните. Одобрени са общо 820 проекта с разходи за 256 млн. лева и субсидия за над 141 млн. лева.

От одобрените проекти вече са подписани 394 с бенефициенти  за обща субсидия 109,9 млн. лева.

ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Последвайте ни