40 млн. евро по мярка „Млад фермер“

Със седмото изменение на Програмата за развитие на селското стопанство (ПРСР) се предвижда прехвърляне на суми към три мерки с най-голям интерес – мярка 112 „Млад фермер”, мярка 121 „Модернизиране на земеделски стопанства“ и мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони“. Това става ясно от интервю на зам.-министърът на земеделието Светлана Боянова за Агенция „Фокус“.

Предвидено е 40 млн. евро да се прехвърлят към мярка „Млад фермер”. Това ще бъде съчетано с промени в мярката, които ще доведат до по-голяма прозрачност и по-голям ефект от вливането на средствата. Към мярка 121 ще бъдат прехвърлени средства за сектор плодове и зеленчуци, за млади фермери, които искат да се модернизират и за животновъди от втора и трета категория, за да модернизират фермите си, така че да преминат в първа категория.

Към мярка 321 ще бъдат пренасочени около 123 млн. евро. Основно парите по тази мярка се усвояват по проекти за пътища и канализационни мрежи.

ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Последвайте ни