588 проекта са подадени по мярка 4.2

Приключи приемът на заявления за подпомагане по мярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти” от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.. В определения срок, който изтече на 18 декември, са подадени 588 проекта. Заявените разходи по тях са в размер на над 1.6 млрд. лв., а субсидията – над 810 млн. лева. Бюджетът на финансовата помощ по мярката, определен в заповедта на МЗХ за прием, е в размер на левовата равностойност на 100 млн. евро.

Най-много проекти за преработка и маркетинг на селскостопански продукти са подадени от област Пловдив – 81 заявления, следвана от област Сливен с 29 проекта. В три области – Пазарджик, София и Стара Загора, са подадени по 28 заявления.

Целта на мярка 4.2 е повишаването на икономическата ефективност и конкурентоспособност на предприятия от хранително-преработвателната промишленост, подобряването на качеството и безопасността на храните, както и постигане на съответствие със стандартите на ЕС.

Следващият прием по мярка 4.2 е предвидено да бъде отворен през октомври или ноември 2016 година.

ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Последвайте ни