62 подадени проекта по схема „Квалификационни услуги и обучения за заети лица – фаза 2”

62 проекта на обща стойност 9 317 496.94 лв. са подадени в бюрата по труда по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, схема „Квалификационни услуги на заети лица – фаза 2” за първата Комисия по оценка. Тя ще започне своята работа от 18.08.2008 г. За тази година се предвижда да бъдат свикани общо четири сесии на комисията за подбор и оценка на проектни предложения по схемата. Сесиите ще бъдат на следните дати: 18 август, 30 септември, 10 ноември и 22 декември. В първата сесия влизат проекти, които са подадени до 25 юли тази година. Проектни предложения, подадени в период от 15 работни дни преди обявената индикативна дата за сесия на оценителната комисия ще бъдат включени за оценка при следващо заседание на оценителната комисия.
По първата фаза на схемата „Квалификационни услуги и обучения на заети лица” през 2007 година бяха подадени 650 проекта на обща стойност 66 938 106 лв. Най-много проекти бяха подадени в София – 247, Пловдив – 88, Монтана – 51. Оценителната комисия одобри за финансиране 194 проекта, а сключените договори са 181. Проектите се реализират в следните браншове: услуги за населението; строителство; производство на облекла; хотелиерство и търговия на дребно. 70 проекта са на малки предприятия, 63 – големи и 48 – средни предприятия.
ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Последвайте ни