784 проекта с шанс за финансиране по мярка 121 от ПРСР 2007-2013

От Държавен фонд „Земеделие” обявиха, че е приключила предварителната проверка на проектите, подадени по мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства” от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2007 – 2013 г.

От всички подадени 1 006 проектa с общ размер на заявената финансова помощ 197 039 781,50 лв., ще бъдат разгледани общо 784 заявления за подпомагане с общ размер на финансова помощ 147 019 603,50 лв. Останалите в надпреварата проекти съставляват 150% от размера на бюджета, определен със заповед за прием на изпълнителния директор на ДФЗ.

Всички проекти са оценени съгласно изискванията на Наредба № 8 от 03.04.2008 г. за прилагане на мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства” от ПРСР 2007 – 2013 г.

ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Последвайте ни