Европейско финансиране за Вашия бизнес!

Информация за европейските програми. Консултации. Разработка и управление на проекти.

Подкрепа за енергия от възобновяеми източници (ВЕИ) за домакинствата
Подкрепа за енергийно обновяване на сгради в сферата на производството, търговията и услугите
Подкрепа за преход към кръгова икономика в предприятията
Адаптирана работна среда
Разработване на иновации в предприятията
Внедряване на иновации в предприятията
Подобряване на производствения капацитет на семейни предприятия, предприятия от творческите индустрии и занаятите
Мярка 6.4. Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности (2014-2020)
Инвестиции за неселскостопански дейности в селските райони (2023-2027)

Последвайте ни

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Референции