Европейско финансиране за Вашия бизнес!

Информация за европейските програми. Консултации. Разработка и управление на проекти.

Нови умения
Инвестиции за неселскостопански дейности в селските райони (2023-2027)
Подкрепа за семейните предприятия, предприятията от творческите индустрии и занаятите
Защита на права по индустриална собственост в предприятията
Въвеждане на технологии от областта на Индустрия 4.0 в предприятията

Последвайте ни

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Референции