Актуализиран е графикът за прием по ПРСР

По някои от най-атрактивните мерки заявления ще се приемат както следва:

Мярка 112 „Създаване на стопанства на млади фермери“ – 23.07 – 19.08.2012 г.
Мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства“ – 16.07 – 19.08.2012 г. и 01.10 – 02.12.2012 г.
Мярка 311 „Разнообразяване към неземеделски дейности“ – 22.10 – 18.11.2012 г.

 

ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Последвайте ни