23

юли

2013

Актуализиран график за прием на проекти по ПРСР за 2013 г.

От МЗХ публикуваха актуализиран график за прием на проекти по мерките по ПРСР до края на годината:

112 „Създаване на стопанства на млади фермери“
от 02-06.09 до 16-20.09.2013 г.

122 „Подобряване на икономическата стойност на горите”
от 22-26.04 до 12-16.08.2013 г.

123 „Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти”
НЕ Е ПРЕДВИДЕН ПРИЕМ

141 „Подпомагане на полупазарни стопанства в процес на преструктуриране”
от 02-06.09 до 28.10-01.11.2013 г.

313 „Насърчаване на туристическите дейности“
от 29.07-02.08 до 19-23.08.2013 г.

321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони”
от 29.07-02.08 до 19-23.08.2013 г.

322 „Обновяване и развитие на населените места“        
от 29.07-02.08 до 19-23.08.2013 г.

Графикът би могъл да претърпи промени, но все пак ориентира потенциалните кандидати за сроковете, които имат, за да подготвят проектите си.