Актуализиран график за прием на проекти по ПРСР за 2013 г.

От МЗХ публикуваха актуализиран график за прием на проекти по мерките по ПРСР до края на годината:

112 „Създаване на стопанства на млади фермери“
от 02-06.09 до 16-20.09.2013 г.

122 „Подобряване на икономическата стойност на горите”
от 22-26.04 до 12-16.08.2013 г.

123 „Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти”
НЕ Е ПРЕДВИДЕН ПРИЕМ

141 „Подпомагане на полупазарни стопанства в процес на преструктуриране”
от 02-06.09 до 28.10-01.11.2013 г.

313 „Насърчаване на туристическите дейности“
от 29.07-02.08 до 19-23.08.2013 г.

321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони”
от 29.07-02.08 до 19-23.08.2013 г.

322 „Обновяване и развитие на населените места“        
от 29.07-02.08 до 19-23.08.2013 г.

Графикът би могъл да претърпи промени, но все пак ориентира потенциалните кандидати за сроковете, които имат, за да подготвят проектите си.

ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Последвайте ни