Актуализиран график за прием на проекти по мерките по ПРСР за 2016 г.

От 4 юли до 12 август тече прием на проекти по мярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ към тематичната подпрограма за малки стопанства (ТПП). Кандидатите по мярка 6.3. към ТПП трябва да са земеделски стопани, които имат икономически размер на стопанството от 2 000 до 7 999 евро измерен в стандартен производствен обем и да са получили минимум 33 % от общия доход за преходната година от земеделски дейности.

През СЕПТЕМВРИ ще отвори приемът по мярка 4.1. към Тематичната подпрограма за малки стопанства. Кандидати по мярка 4.1. към ТПП са земеделски стопани, които имат икономически размер на стопанството от 6 000 до 7 999 евро измерен в стандартен производствен обем и производството им е в един от секторите „плодове и зеленчуци“ и „етерично-маслени и лекарствени култури“.

През ОКТОМВРИ ще отвори приемът по мярка 4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства“. Кандидати по мярка 4.1. са земеделски стопани, които имат икономически размер на стопанството от 8000 евро, измерен в стандартен производствен обем. Това ще бъде вторият, за този програмен период, прием по мярка 4.1., по който ще бъде разпределен целият остатъчен бюджет на мярката от 237 млн. евро.

Приемът по мярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ е предвиден за края на ОКТОМВРИ и началото на НОЕМВРИ.

Кандидатите по мерките по ПРСР трябва да имат предвид, че графикът е индикативен, което значи, че в него могат да настъпят промени, както в периодите за прием, така и в мерките, които са предвидени да бъдат отворени.

Етикети

Подобни статии (по етикети)

ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Последвайте ни