Актуализирана работна програма за предстоящите схеми по ОП „Конкурентоспособност” за 2008 г.

Публикувана е нова индикативна работна програма за предстоящите през 2008 г. схеми по ОП „Конкурентоспособност”. От документа става ясно, че отпадат и няма да бъдат отворени за кандидатстване през тази година схема „Въвеждане на възобновяеми енергийни източници в предприятията” и  схема „Въвеждане на енергоспестяващи технологии в предприятията”, чиито старт първоначално бе планиран за третото и четвъртото тримесечие.

До края на годината и по-конкретно през третото тримесечие ще стартират следните схеми:

Схема „Подкрепа за внедряване в производство на иновативни продукти, процеси и предоставяне на иновативни услуги”

Схема „Технологична модернизация  в предприятията”

Схема „Покриване на международно признати стандарти”

ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Последвайте ни