Актуални приеми по Програмата за развитие на селските райони

Земеделски стопани, преработватели на земеделска продукция и микрофирми от сектора на производството, услугите и туризма, развиващи дейност в няколко селски общини, могат да кандидатстват по мярка 4.1, мярка 4.2 и мярка 6.4 по ПРСР. Графикът за прием е както следва:

Кандидати от общините Любимец и Ивайловград могат да подават проекти по 3 мерки, както следва:
МЯРКА 6.4. ПОДКРЕПА ЗА ИНВЕСТИЦИИ В УСТАНОВЯВАНЕТО И РАЗВИТИЕТО НА НЕСЕЛСКОСТОПАНСКИ ДЕЙНОСТИ
Краен срок за кандидатстване: 28.08.2019 г.

МЯРКА 4.1. ПОДКРЕПА ЗА ИНВЕСТИЦИИ В ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНСТВА
Краен срок за кандидатстване: 28.09.2019 г.

МЯРКА 4.2. ИНВЕСТИЦИИ В ПРЕРАБОТВАЩИЯ СЕКТОР
Краен срок за кандидатстване: 21.11.2019 г.

Кандидати от общините Перущица и Родопи могат да подават проекти по:
МЯРКА 4.1. ИНВЕСТИЦИИ В ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНСТВА
Краен срок за кандидатстване: 30.08.2019 г.

Кандидати от община Раковски могат да подават проекти по:
МЯРКА 4.1. ИНВЕСТИЦИИ В ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНСТВА – BG06RDNP001-19.174
Краен срок за кандидатстване: 02.09.2019 г.

Кандидати от община Бяла Слатина могат да подават проекти по:
МЯРКА 4.2. ИНВЕСТИЦИИ В ПРЕРАБОТКА/МАРКЕТИНГ НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПРОДУКТИ – BG06RDNP001-19.294
Краен срок за кандидатстване: 09.09.2019 г.

Кандидати от община Исперих могат да подават проекти по 2 мерки:
МЯРКА 4.1. ИНВЕСТИЦИИ В ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНСТВА – BG06RDNP001-19.239
Краен срок за кандидатстване: 16.09.2019 г.

МЯРКА 4.2. ИНВЕСТИЦИИ В ПРЕРАБОТКА И МАРКЕТИНГ НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПРОДУКТИ
Краен срок за кандидатстване: 30.09.2019 г.

Кандидати от община Лом могат да подават проекти по:
МЯРКА 4.2. ИНВЕСТИЦИИ В ПРЕРАБОТКА И МАРКЕТИНГ НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПРОДУКТИ
Краен срок за кандидатстване: 03.10.2019 г.

ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Последвайте ни