Авансовите плащания по всички мерки на ПРСР се увеличават от 20% на 50%

Европейската комисия е взела решение авансовите плащания по програмата за развитие на селските райони да бъдат увеличени от 20 на 50% от стойността на субсидията по отделните проекти. Решението на Брюксел ще важи за всички държави членки и ще може да се прилага веднага след официалното му публикуване.

Още от следващия месец ще бъде въведено друго важно облекчение за кандидатите по програмата – непосилната за много бенефициенти банкова гаранция ще бъде допълнена с възможност за поръчителство. Предвижда се и да се въведе доверителна сметка в банките, в която да бъдат депозирани средствата по проекта и от която да бъдат изплащани средствата на бенефициентите.

Източник: МЗХ

ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Последвайте ни