България поиска от ЕК прехвърляне на 304 млн. евро между мерки в програмата за селските райони

България е изпратила официално искане до ЕК да бъдат прехвърлени 304 млн. евро от мерки с нисък интерес към такива, чиито бюджети вече са изчерпани. Това съобщиха от министерството на земеделието и храните.

Според искането на страната 141,7 млн. евро трябва да бъдат насочени към мярката за модернизиране на земеделски стопанства, 122, 7 млн. евро- към тази за изграждане на инфраструктура в селските райони, а други 40 млн. евро- за проекти за млади фермери.

Средствата ще бъдат взети от други седем мерки, които към момента или не са стартирали или няма интерес, казаха от земеделското министерство.

Процедурата за одобрение на прехвърлянето на средства трае 4 месеца като срокът може да бъде удължен в случай, че ЕК има въпроси по искането. Това ще бъде седмата промяна на програмата, по която до 1 април са усвоени малко под 20% от средствата или 1,3 млрд. лв.

ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Последвайте ни