10

декември

2007

Без крайни срокове за кандидатстване по ОП „Развитие на човешките ресурси” от догодина

Това ще важи за кандидатстването по схемите за обучение на персонала.

Новото правило ще облекчи работодателите, които ще могат да подават проектите си, когато са напълно готови, без да бъдат притискани от крайни срокове и дати, обясниха от Министерството на труда.
От януари фирмите ще могат да кандидатстват за 50 млн. лв. по схема за насърчаване на заетостта сред уязвимите групи. Ще се финансират проекти за наемане на продължително безработни и хора над 50 години.