75% безвъзмездно финансиране за микро и малки фирми

Отворена за кандидатстване е процедура „Подкрепа за семейни предприятия, предприятия от творческите индустрии и занаятите“. Фирмите мога да подават проекти до 16 септември 2024 година.

Допустими за финансиране са разходи за:
– Придобиване на инструменти, машини, съоръжения и оборудване за основната дейност.
– Придобиване на специализиран софтуер за основната дейност.
– Внедряване на ERP или CRM системи или складов софтуер или други управленски ИКТ решения.
– Създаване на онлайн магазин за продуктите/услугите на фирмата – до 10 000 лв.
– Консултантски услуги за подготовка на документите за кандидатстване.

Финансирането е безвъзмездно и ще покрива 75% от разходите по проекта.

Минималната сума на безвъзмездната помощ за един проект е 15 хил. лв. а максималната сума – 150 000 лв..

С бюджета от повече 170 млн. лева ще бъдат финансирани поне 780 кандидати.

Могат да кандидатстват фирми, регистрирани преди 31.12.2021 г., Със средносписъчен брой на персонала не по-малко от 1 и не повече от 49 човека за последната приключена финансова година (2023 г.). Също така, те трябва да са семейни фирми или да имат икономическа дейност в секторите на творческите индустрии или да осъществяват дейност, включена в Списъка на занаятите към Закона за занаятите.

Не са допустими за кандидатстване:
• Прeдприятия, кандидатстващи за финансиране на дейности, свързани с преработка на селскостопански и горски продукти, както и тези от сектора рибарство и аквакултури
• Предприятия, чиято основана дейност попада в следните сектори/раздели/кодове съгласно КИД-2008 на НСИ:
– Сектор G – Търговия; Ремонт на автомобили и мотоциклети, с изключение на код 45.20 „Техническо обслужване и ремонт на автомобили”, който е допустим за подкрепа по процедурата.
– Сектор К – Финансови и застрахователни дейности.
– Раздел 92 „Организиране на хазартни игри” от Сектор R – Култура, спорт и развлечения.
– Код 96.09 „Други персонални услуги, некласифицирани другаде” от раздел 96 „Други персонални услуги” в Сектор S – Други дейности.

Ако отговаряте на горните условия и кандидатстването по схема „Подкрепа за семейните предприятия, предприятията от творческите индустрии и занаятите“ представлява интерес за Вас, попълнете формата за обратна връзка. Ще Ви изпратим допълнителна информация по имейл.

1 Step 1
keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right
FormCraft - WordPress form builder
ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Последвайте ни