Безвъзмездно финансиране за ERP системи във фирмите

Предприятия, които въвеждат ERP системи, ще могат да кандидатстват за финансова подкрепа по ОП Конкурентоспособност през 2011 г. Новата схема е в размер на близо 20 млн. лв. и е заложена в индикативния график на оперативната програма за следващата година. Предстои Съвета за координация при управлението на средствата от Европейския съюз да съгласува тези предложения.
 

Освен нея се планират още шест процедури. Това са “Технологична модернизация в малки и средни предприятия” с индикативен бюджет от около 98 млн. лв., „Създаване на мрежа от организации в подкрепа на бизнеса” с индикативен бюджет от близо 10 млн. лв., “Създаване на регионални бизнес инкубатори” – 16 млн. лв., “Подкрепа за бизнес ангели в България” – 2 млн. лв.

Схемата за въвеждане на енергоспестяващи технологии и тази за въвеждане на възобновяеми енергийни източници, които вероятно няма да бъдат отворени до края на 2010 г. ще бъдат прехвърлени за следващата година.

 
Източник: Project Media 
ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Последвайте ни