Бизнесът получава нов стимул за кандидатстване с проекти по ОП „Конкурентоспособност”

С промяна в Постановление на министерски съвет №236/2007 правителството разшири кръга на допустимите разходи по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013 г.”, съобщиха от правителствения пресцентър.
 

За допустими ще бъдат признавани и разходи, извършени преди датата на подаване на проектното предложение, в случай че са за услуги, необходими за подготовката на проектното предложение и са предвидени в Насоките за кандидатстване.

По този начин ще бъдат облекчени голяма част от кандидатите, които ползват консултантски услуги за подготовка на проектните си предложения. Според сега действащите правила разходите за тях не могат да бъдат признавани за допустими за финансиране. Промяната в постановлението ще улесни бизнеса в процеса на получаване на европейско финансиране в условията на финансова и икономическа криза.

ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Последвайте ни