Новини

30

април

2011

Кандидати за субсидии по ПРСР следят проектите си онлайн

Информацията е достъпна на интернет страницата на Програмата за развитие на селските райони www.prsr.bg. Откроени са 15 фази от постъпването на проекта до неговото изплащане, така че при проверката хората да са наясно

17

април

2011

Подписаха първия договор за скрапиране на риболовен кораб

Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури подписа първия договор за скрапиране на риболовен кораб по Оперативна програма “Рибарство”.  Фирма „Атлантик” АД от Бургас ще получи премия в размер на 746 391 лв.

17

април

2011

Нови 3 проекта, подготвени от „Евро програми“ ЕООД, са одобрени за финансиране

През изминалата седмица три компании, които се довериха на „Евро програми“ ЕООД за подготовката на своите проекти, получиха одобрение за тях и сключиха договори за финансирането им с ДФЗ. Проектите са по мярка

10

април

2011

Справка за платени проекти по ПРСР 2007 – 2013 г. актуална към 29 март 2011 г.

Пълната информация за платените проекти по програмата ПРСР  2007 – 2013г. актуална към 29 март 2011 г. може да изтеглите

10

април

2011

189 проекта са получени по схема „Технологична модернизация в МСП”

Бизнесът подаде 189 проектни предложения по схема BG161PO003-2.1.11 „Технологична модернизация в малки и средни предприятия” в рамките на крайния срок за подаване на проектни предложения по процедурата – 16.00 часа на 1

05

април

2011

Нов изпълнителен директор на Държавен фонд „Земеделие”- Разплащателна агенция

Румен Порожанов е новият изпълнителен директор на Държавен фонд „Земеделие”- Разплащателна агенция. До момента Румен Порожанов заемаше поста началник на кабинета на министъра на финансите Симеон Дянков. Новият изпълнителен директор предложи нов ръководен

05

април

2011

Изменени Насоки за кандидатстване по седем процедури по ОП „Конкурентоспособност“

Управляващият орган на ОП „Конкурентоспособност“ публикува изменени Насоки за кандидатстване по седем процедури по ОП „Конкурентоспособност“ Със Заповед № РД-16-331/30.03.2011 г. на заместник-министъра на икономиката, енергетиката и туризма и Ръководител на Управляващия орган

05

април

2011

Обществено обсъждане на документация по схема „Покриване на международно признати стандарти и въвеждане на системи за управление в предприятията”

Преди да обяви прием на проекти по схема „Покриване на международно признати стандарти и въвеждане на системи за управление в предприятията“, управляващият орган на ОП „Конкурентоспособност“ публикува проект на Насоки за кандидатстване

20

март

2011

Меморандум във връзка с „Програма за енергийна ефективност и зелена икономика“

С Решение № 107/24.02.2011 г. на Министерски съвет е одобрен проект на Меморандум за разбирателство за изпълнението на „Програма за енергийна ефективност и зелена икономика“ в Република България между Министерство на икономиката,

14

март

2011

Днес стартира прием на проекти по ПРСР

95 млн. евро е бюджетът на мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства” в частта за гарантираните бюджети от ПРСР, по която от днес могат да кандидатстват земеделските стопани. Те могат да подават проекти