Част от подадените заявления за директни плащания на площ се застъпват

От 79 050 подадени заявления за директни плащания на площ, при 4600 случая има застъпване на площи, заяви доц. Тадаръков. 

Той поясни, че към момента почти всички случаи са разрешени, като по 180 още се работи. Ако до края на този месец споровете по дублираните площи не се разрешат между земеделските стопани, те ще бъдат лишени от субсидиите за тях.

Изпълнителният директор на ДФ „Земеделие” обясни, че един от важните моменти в процеса на прилагане на схемите за директни плащания на площ са случаите на земя, заявена от повече от един земеделски стопанин. Най-често тези застъпвания са в резултат на едновременно деклариране на площта и от собственика, и от реалния ползвател на земята. При извършване на кръстосани проверки в системата, ИСАК автоматично ги открива и идентифицира като грешки, подчерта доц. Тадаръков.
ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Последвайте ни