Държавна помощ за земеделски стопанства от сектор растениевъдство

От 3-ти до 28-ми февруари 2020 г. ще се проведе прием по схемата за държавна помощ „Помощ за инвестиции в материални активи в земеделски стопанства, свързани с първично производство на растениевъдна земеделска продукция“.

Какво се финансира
Помощта се предоставя под формата на капиталова субсидия за покриване на част от разходите за реализация на инвестиции за:
– Закупуване и/или инсталиране/монтиране на машини, оборудване и линии, необходими за подготовка за продажба, включително: приемане, сортиране, калибриране и пакетиране/опаковане, етикетиране;
– Закупуване и/или инсталиране/монтиране на машини, оборудване и линии, необходими за охлаждане и съхранение, включително: хладилно оборудване, хладилни камери, хидрокулери,  вакуумкулери, техника за складиране, бокспалети, каси и щайги за многократна употреба;
– Закупуване и/или инсталиране/монтиране на машини, оборудване и съоръжения за защита от слана и градушки.
Техническата характеристика и капацитетът на машините, оборудването, линиите и съоръженията, за които се предоставя финансова помощ, и които кандидатът притежава към момента на кандидатстването, трябва да съответстват на площта и прогнозния размер на произведената собствена продукция.

Размер на помощта
– Максималният интензитет на помощта е до 50% от приемливите разходи, но не повече от 120 000 лева
– Максималният размер на помощта за закупуване на бокспалети, каси и щайги за многократна употреба е 24 000 лева
– Максималният размер на помощта за закупуване на оборудване за силозни стопанства е 50 000 лева. Оборудването за силозни стопанства включва: силози с плоско дъно и силози на крака с конусно дъно с всички необходими аксесоари и елементи към тях; системи за активна вентилация; системи за температурен контрол; елементи за механизация и автоматизация; авторазтоварни шахти.

Кой може да кандидатства
Помощта се предоставя на земеделски стопани, отговарящи на следните условия:
– да са регистрирани по реда на Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските производители за период от най-малко 3 (три) последователни предходни години, преди датата на кандидатстване, като през целия 3-годишен период да са се занимавали с растениевъдство;
– да отговарят на определението за малки и средни предприятия;
– да нямат изискуеми публични задължения към държавния бюджет.

Ако кандидатстването по схема „Помощ за инвестиции в материални активи в земеделски стопанства, свързани с първично производство на растениевъдна земеделска продукция“ представлява интерес за Вас, ние от „Евро програми” ЕООД можем да Ви съдействаме за това, като Ви предоставим следните услуги:

На етап кандидатстване
1. Да направим лична подробна консултация, в рамките на която да Ви запознаем в детайли с условията и процедурата за кандидатстване по схемата
2. Да оценим потенциала на проекта ви да се пребори за безвъзмездно финансиране, съобразно критериите за оценка по схемата.
3. Да подготвим документите, които се внасят за оценка – Заявление за кандидатстване, Обосновка и Декларации.
4. Да ви съдействаме за избор на доставчици и изпълнители по проекта.
На етап изпълнение на проекта
5. Да подготвим отчетите за изпълнение на преокта и заявките за изплащане на финансовата помощ.

Ако нашите услуги представляват интерес за Вас, кликнете ТУК, за да заявите лична подробна консултация

ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Последвайте ни