ДФ „Земеделие” одобри правилата за рефинансиране на проекти по програмата за селските райони

Държавен фонд „Земеделие” (ДФЗ) ще рефинансира търговските банки със свои средства за отпуснати инвестиционни кредити по одобрени проекти по Пограма за развитие на селските райони (ПРСР) 2007 – 2013 г., за които има сключени договори за предоставяне на финансова помощ. Това предвижда утвърдената от Управителния съвет на Фонда вчера процедура, по която ще се прилага схемата за рефинансиране на проекти по ПРСР.
 

Фондът ще рефинансира кредити до 100% от одобрените инвестиционни разходи по сключени договори, намалени с изплатените авансови и/или междинни плащания по даден проект, но не повече от 500 000 лв. Рефинансирането се предоставя в рамките на наличния за този вид кредитиране ресурс на ДФЗ. Срокът за погасяване на заемите е до 60 месеца. По отпуснатите кредити банките ще начисляват 9% лихва годишно. От своя страна трезорите ще заплащат на Фонда 2% годишна лихва по предоставения финансов ресурс за рефинансиране, предвижда още утвърдената процедура. Кандидатите за кредит трябва да имат одобрени проекти и сключен договор за отпускане на финансова помощ по ПРСР.

На заседанието си вчера Управителния съвет на Фонда одобри и проект на договор, който ДФЗ ще сключи с отделните търговските банки до средата на декември. Предстои с Министерство на финансите да се уточни и размерът на средствата, които ДФЗ може да използва за рефинансиране на проекти по ПРСР. Фондът разполага с 50 млн. лв. от бюджета си за 2009 г., който може да се използва за целта.

С решение на Управителния съвет на ДФЗ се гласуваха и 4 млн. лв. допълнителни средства поради големия интерес на животновъдите по схемата за кредити за закупуване на фураж и фуражни компоненти. При 13 млн. лв. общ финансов ресурс по това перо, до момента за кредити за изхранване на животните са кандидатствали 680 фермери за 12.5 млн. лв. Заради условията на криза в схемата за кредитите могат да се включат и фермите трета категория, реши още УС на ДФЗ. В допълнение, срокът за кандидатстване от животновъдите по тази схема се удължава до 7 декември.

ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Последвайте ни