ДФ „Земеделие” започва да използва кодове в платежните нареждания


От 28.11.2011, като основание за изплащане на субсидии до своите бенефициенти, ДФЗ ще използва кодове, съответстващи на различните схеми и мерки за подпомагане, които прилага. Кодовете ще бъдат представени в 3 раздела: Директни плащания на площ (ДПП), Селскостопански пазарни механизми (СПМ) и Програма за развитие на селските райони (ПРСР). Списък с наименованията на схемите и мерките, както и съответстващите им кодове, можете да изтеглите тук – ДПП, СПМ, ПРСР.

ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Последвайте ни