До 125 хиляди евро инвестиционен кредит за МСП предоставя Пощенска банка

Кредитът се отпуска с цел придобиване/изграждане на сгради и закупуване на машини и оборудване.

За финансиране могат да кандидатстват фирми с най-малко 2 години история. Допустимо е да кандидатстват и стартиращи предприятия, но само ако са свързани с друго, което може да гарантира тяхната финансова стабилност.

Кредитът се отпуска срещу ипотека. Годишната лихва в лева е 13.75%, а в евро 10.65%. Максималният период, за който може да бъде отпуснат кредитът е 20 г.

За повече информация относно възможностите за получаване на банково финансиране, може да се свържите с консултантите на ЕВРО ПРОГРАМИ ЕООД.

ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Последвайте ни