До 30 ноември се удължава срокът за изпълнение и отчитане на договорите от 2015 г. по мярка 121

Крайният срок за изпълнение на проекти и подаване на заявки за окончателно плащане за сключени през 2015 г. договори по мярка 121 от Програмата за развитие на селските райони се удължава до 30 ноември 2015 г.

Анексирането на договорите ще се извършва служебно от Разплащателната агенция и не се налага бенефициентите да подават искания за удължаване на срока за извършване на инвестицията, както и за и подаване на заявка за окончателно плащане.

ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Последвайте ни