До края на март стартират схемите по програма ФАР – Трансгранично сътрудничество за тази година

Максималният размер на безвъзмездната помощ е до 90 на сто
 

Това съобщи пресцентърът на министерството на Регионалното развитие. Програмите за Трансгранично сътрудничество са между България и Турция, България и Гърция, България и Румъния, България и Македония и между България и Сърбия.

Финансиране
Общата разполагаема сума по поканите за предложения е 26 645 000 евро. Максималният размер на безвъзмездната помощ е до 90 на сто.
 
Проекти, които ще се подкрепят
Проектите, които ще се подкрепят, са в областта на сътрудничеството в трансграничните райони, опазване на природните ресурси, развитие на еко- и селския туризъм, пречистване и управление на водните ресурси, защита и управление на околната среда. Приоритет на проектите ще бъде и подкрепата на бизнес сътрудничество, човешките ресурси и повишаване на заетостта, сътрудничество между образователни и изследователски институции, както и дейности "от хора за хора".

Бенефициенти
Приемливи кандидати за участие в проектите са: общини, неправителствени организации, асоциации на общини, изследователски институции, междуобщински организации за сътрудничество, бизнес организации, камари и други от граничните региони

ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Последвайте ни